Λογιστικές

Η εταιρεία μας διαθέτει τεχνογνωσία, ευελιξία και εμμονή στην εκπαίδευση των στελεχών της για να είναι προετοιμασμένα και σε θέση ισχύος για την αντιμετώπιση κάθε ανάγκης και προβλήματος.

Απευθυνόμαστε σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, κλάδου και νομικής μορφής. Η πολυετή μας πείρα και η εσωτερική μας οργάνωση, εξασφαλίζει την άψογη και έγκαιρη τήρηση των λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων – πελατών μας. Παρέχουμε έγκυρη και άμεση πληροφόρηση σε Λογιστικά θέματα για τη καθημερινή λειτουργία κάθε επαγγελματία και επιχείρησης.

Ενδεικτικά, στις παρεχόμενες υπηρεσίες θα βρείτε:

  • Λογιστικές υπηρεσίες τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα αντίστοιχα Λογιστικά Πρότυπα.
  • Λογιστική διαχείριση σε θέματα Συγχωνεύσεων, Διακοπών, Εκκαθαρίσεων Εταιριών.
  • Υπηρεσίες ίδρυσης πάσης φύσεως επιχειρήσεων Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές.
  • Πλήρης κάλυψη επί των υποχρεώσεων της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ (καταχωρίσεις υποβολές, μεταβολές, δημοσιότητα)
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
  • Αξιολόγηση λειτουργίας του εσωτερικού λογιστηρίου της επιχείρησης και προτάσεις βελτίωσης.
  • Προετοιμασία & σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ).
  • Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων τέλους χρήσης.
  • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΟΑΕΔ , Περιφέρεια και Επιμελητήρια).
  • Προετοιμασία και υποβολή αίτησης επιστροφής ΦΠΑ και υποστήριξη μέχρι την ολοκλήρωση της

 

logistikes ipiresies
Λογιστικές Υπηρεσίες
forotexnikes ipiresies
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
ergatikes ipiresies
Εργατικες - Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
ipiresies anaptiksis
Υπηρεσίες Ανάπτυξης
logistikes ipiresies
Ελεγκτικές Υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τζανακάκη 80, Χανιά. T.K. 73100

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

28210 53220, 53270

EMAIL

info@forotehniki.gr

Accessibility